Przejdź do głównej treści

Warunki i zasady przeniesienia studentów studiów psychologicznych z innych szkół wyższych na kierunek Psychologia w roku akademickim 2021/22

Zgodnie z Regulaminem Studiów Psychologicznych w IPs UJ, pkt 2: „studenci studiów psychologicznych w innych szkołach wyższych mogą ubiegać się o przeniesienie na studia psychologiczne w IPs,

w drodze odrębnej rekrutacji według następujących kryteriów: ukończony co najmniej drugi rok studiów, średnia ważona z ostatnich 2 lat nie niższa niż 4,8, zgoda kierownika jednostki, w której osoba studiuje, oraz wynik testu z lektury (...)”.    

Lektura: Daniel Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina, 2012.    

Termin składania dokumentów: do 25 czerwca 2021 r. do godz. 12.00 (pok. 2.05).

Termin  egzaminu: 1 lipca 2021 r. godz. 11.00.

 

Z up. Łukasz Żuraw