Przejdź do głównej treści

Najlepsi z najlepszych! 4.0. - konkurs na składanie ofert dotyczących wsparcia wybitnie uzdolnionych studentów

Informacja Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie: składania wniosków o finansowanie projektów pozakonkursowych o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (edycja 2021).

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) ogłosiło konkurs na składanie ofert dotyczących wsparcia wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Termin składania wniosków (ofert) do MEiN upływa 15 marca 2021 r.

Więcej informacji na temat konkursu można przeczytać tutaj.

 

Miłego dnia, Łukasz Żuraw