Przejdź do głównej treści

Grupa czytelnicza "Dziki atlas" - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na spotkania grupy czytelniczek "Dziki atlas"

Grupa czytelnicza „Dziki atlas” kontynuuje zainicjowaną w ramach zeszłorocznego cyklu „Życie po końcu świata” praktykę wspólnego czytania i dyskutowania tekstów poświęconych katastrofie klimatycznej i problematyce antropocenu. W tym roku wszystkie spotkania naszej grupy poświęcimy lekturze jednej, niezwykłej publikacji – "Feral Atlas. The More-Than-Human Anthropocene" ("Dziki atlas. Więcej-niż-ludzki antropocen") pod redakcją Anny L. Tsing, Jennifer Deger, Alder Saxeny Keleman i Feifei Zhou.

"Feral Atlas" to prawdziwy atlas epoki antropocenu, przygotowany przez interdyscyplinarny zespół badaczek, aktywistów i artystek z całego świata ogromny zbiór tekstów naukowych, esejów, raportów, wierszy, obrazów, filmów i nagrań dźwiękowych, które układają się w globalną panoramę niespodziewanych, dzikich (ang. feral) skutków działalności gatunku homo sapiens. Czytając teksty, przeglądając mapy i oglądając prace wideo poznamy kolonialne korzenie planetarnego kryzysu, dowiemy się między innymi, co łączy nasze śniadanie z Czarnobylem i skąd w niemieckich rzekach wzięły się chińskie kraby oraz zrozumiemy dlaczego powinnyśmy obawiać się opornika łatkowatego.

W eksploracji "Feral Atlas" skupimy się na procesie wspólnego uczenia się, mapowaniu nowych sposobów patrzenia na świat, które proponują nam autorki i autorzy oraz poszukiwaniu narzędzi teoretycznych i praktycznych, które mogą okazać się przydatne w naszym lokalnym kontekście. Każde spotkanie grupy poświęcimy odkrywaniu jednego hasła z atlasu i powiązanych z nim opowieści o ludziach i nie-ludziach z różnych stron świata.

Publikacja "Feral Atlas" jest w całości dostępna na stronie internetowej https://feralatlas.supdigital.org/ w języku angielskim. Wszystkie wątpliwości i niejasności dotyczące lektur będziemy wspólnie wyjaśniać w trakcie spotkań grupy.

Grupa czytelnicza ma charakter horyzontalny i jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych osób. Spotkania odbywają się raz w miesiącu online na platformie Zoom. 

Więcej informacji o grupie czytelniczej znajdą Państwo na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz wydarzeniu na Facebooku. Tematy spotkań, proponowane lektury oraz linki do spotkań na platformie Zoom będziemy ogłaszać na wydarzeniu, stronie MSN oraz poprzez dedykowaną listę mailingową. Osoby zainteresowane dopisaniem do listy prosimy o kontakt na adres email jakub.depczynski@do.artmuseum.l i/lub bogna.stefanska@do.artmuseum.pl.

Daty spotkań w cyklu wiosennym:
2 marca 18:00
6 kwietnia 18:00
4 maja 18:00
1 czerwca 18:00

Wszelkie pytania dot. organizacji grupy, przebiegu zajęć, obsługi aplikacji Zoom, lektur itp. prosimy kierować na adres mail jakub.depczynski@do.artmuseum.l i/lub bogna.stefanska@do.artmuseum.pl.

Z pozdrowieniami,

Bogna Stefańska,
Jakub Depczyński

Dział Badań
Departament Obecności
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Pańska 3 00-124 Warszawa