Przejdź do głównej treści

Zmiana miejsca lokalizacji Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ

Nastąpiła zmiana miejsca lokalizacji CWD UJ.

Szanowni Państwo, Drogie Studentki, Drodzy Studenci w połowie października 2020 roku nastąpiła przeprowadzka Centrum
Wsparcia Dydaktyki do nowej siedziby na ul. Ingardena 6 (wejście od ul.Oleandry 2A).

Zmianie uległy dane kontaktowe następujących jednostek wchodzących w skład Centrum:

- Biuro Centrum Wsparcia Dydaktyki
- Biuro Doskonalenia Kompetencji
- Biuro Karier
- Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
- Dział Obsługi Studiów
- Dział Rekrutacji na Studia
- Dział Spraw Studenckich
- Dział Spraw Stypendialnych
- Sekcja Systemów Rejestracji Kandydatów

Aktualne dane kontaktowe poszczególnych jednostek CWD znaleźć można na stronie: https://dydaktyka.uj.edu.pl. lub po kliknięciu w zakładkę Centrum Wsparacia Dydaktyki, po lewej stronie na naszej głównej stronie instytutowej:) 

Dodatkowo utworzony został Dział Spraw Stypendialnych, który w całości przejął kwestie związane z obsługą funduszy stypendialnych UJ oraz prowadzenie spraw dotyczących świadczeń stypendialnych.

Przypominamy również, że od 2020 roku rekrutacja na studia prowadzona jest za pośrednictwem nowego systemu IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów): https://irk.uj.edu.pl, który zastąpił dotychczasowy system ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów).


Centrum Wsparcia Dydaktyki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A)
30-060 Kraków
tel. +48 (12) 663 22 22
dydaktyka@uj.edu.pl
dydaktyka.uj.edu.pl

 

Z up. Łukasz Żuraw