Przejdź do głównej treści

Konkurs na stypendystę II

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty na Wydziale Filozoficznym UJ.

W związku z rozpoczęciem projektu badawczego: Modulacja reakcji afektywnych poprzez niejawną indukcję celu

regulacyjnego. Rola bramkowania percepcyjnego, zapraszamy do aplikowania o udział w projekcie i stypendium naukowe

Projekt prowadzony jest w Instytucie Psychologii (UJ) (dr hab. MiroslawWyczesany, prof. UJ), w kooperacji z Institute of Biomagnetism and BiosignalAnalysis, University of Münster (Prof. Dr. rer. nat. Markus Junghöfer). Poświęcony jest roli systemów uwagowych w kontroli percepcji i modulacji reakcji afektywnych. Analizowane będą dane EEG oraz MEG przy użyciu metod klasy connectivity.

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria:

 

• tytuł mgr z psychologii (lub zblizony),

• doświadczenie w badaniach neuroobrazowych (projektowanie, przeprowadzanie procedur exp., preprocessing danych I ich analiza),

• umiejętności w zakresie analizy EEG/MEG (EEGlab, EMEGS or other EEG package),

• udokumentowana partycypacja w projektach badawczych (doświadczenie jako PI będzie dodatkowo premiowane),

• min. 3 publikacje z zakresu neuroobrazowania (EEG. MEG, FMRI) w journalach JCR (przynajmniej jedno jako pierwsza autorka/autor),

• umiejętności analizy stat. (znajomość modeli mieszanych będzie dodatkowym atutem),

• znajomość środowiska Matlab,

• biegłość w języku angielskim,

• status studenta/ki 3. stopnia (na dzień podpisania umowy).

 

Opis zadań:

• przygotowanie materiałów I procedur exp., tworzenie I testowanie procedur,

• prowadzenie badań oraz pilotaży,

• procesing i analiza danych EEG/MEG,

• analiza statystyczna, interpretacja rezultatów, tworzenie publikacji

 

Oferujemy:

• stypendium naukowe (36 msc),

• możliwość prowadzenia badań w jednostkach współpracujących,

• udział w konferencjach,

• współautorstwo publikacji.

 

Aplikacje prosimy przysyłać do: Miroslaw Wyczesany, Institute of Psychology, Jagiellonian University, m.wyczesany@uj.edu.pl

 

Kandydatki/kandydaci powinni przedstawić swoja naukowe CV, list motywacyjny, dyplomy. Aplikacje będą oceniane przez komisję która zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wywiadu.

Dokumenty należy nadsyłać do 2020.08.18.

Rezultaty rekrutacji zostaną podane do 2020.08.31.

Zastrzegamy sobie prawo przedłużenia tych terminów.

 

Termin rozpoczęcia konkursu:  05.08.2020.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 18.08.2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 31.08.2020.

 

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z regulacjami programu NCN, ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf

Ogłoszenie o konkursie na stronie NCN-u, znajduje się tutaj.

Więcej dodatkowych informacji o konkursie znajduje się w załaczniku poniżej. 

 

Kierownik projektu

dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ

Pliki do pobrania
doc
Konkurs na stypendystę II