Przejdź do głównej treści

Konkurs na stypendystę I

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii UJ.

W związku z rozpoczęciem projektu badawczego: Modulacja reakcji afektywnych poprzez niejawną indukcję celu regulacyjnego. Rola bramkowania percepcyjnego, zapraszamy do aplikowania o udział w projekcie i stypendium naukowe. Projekt prowadzony jest w kooperacji Instytutu Psychologii (UJ) (dr hab. Miroslaw Wyczesany, prof. UJ), oraz Institute of Biomagnetism and Biosignal Analysis,University of Münster (Prof. Dr. rer. nat. Markus Junghöfer). Poświęcony jest roli systemów uwagowych w kontroli percepcji i modulacji reakcji afektywnych.

Analizowane będą dane EEG oraz MEG przy użyciu metod klasy connectivity

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria:

• stopień mgr w zakresie: fizyka, matematyka, elektronika lub podobne,

• znajomość teorii sygnałów,

• doświadczenie w środowisku Matlab,

• dodatkowo doświadczenie w analizie danych fizjologicznych,

• umiejętność programowania,

• znajomość systemów Linux/Unix,

• biegłość w języku angielskim,

• status studenta 3. stopnia (na dzień podpisania umowy).

 

Opis zadań:

• modelowanie źródeł EEG/MEG przy użyciu Emegs, FieldTrip, MNE,

• analiza connectivity,

• tworzenie i testowanie ścieżek analizy danych

 

Oferujemy:

• dodatkowe stypendium w wysokości 1500 PLN / msc,

• czas trwania 36 msc,

• możliwość prowadzenia badań w jednostkach współpracujących ,

• udział w konferencjach,

• współautorstwo publikacji.

 

Aplikacje prosimy przysyłać do: Miroslaw Wyczesany, Institute of Psychology, Jagiellonian University, m.wyczesany@uj.edu.pl

 

Kandydatki/kandydaci powinni przedstawić swoja naukowe CV, list motywacyjny, dyplomy. Aplikacje będą oceniane przez komisję, która zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wywiadu. Dokumenty należy nadsyłać do 2020.08.18.

Rezultaty rekrutacji zostaną podane do 2020.08.31.

Zastrzegamy sobie prawo przedłużenia tych terminów.

 

Termin rozpoczęcia konkursu:  05.08.2020.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 18.08.2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 31.08.2020.

 

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z regulacjami programu NCN, ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf

Ogłoszenie o konkursie na stronie NCN-u znajduje się tutaj.

Więcej dodatkowych informacji o konkursie znajduje się w załączniku poniżej.

 

Kierownik projektu

dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ

 

Pliki do pobrania
doc
konkurs na stypendystę I - dodatkowe informacje