Przejdź do głównej treści

Zasady przyjęć na seminarium magisterskie

Studenci ubiegający się o przyjęcie w roku akademickim 2020/2021 na seminarium magisterskie "CZŁOWIEK W SYTUACJACH GRANICZNYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII I PSYCHOTERAPII EGZYSTENCJALNEJ" powinni złożyć list motywacyjny, zawierający następujące informacje:

Kryterium przyjęcia na seminarium:

Studenci ubiegający się o przyjęcie na seminarium powinni złożyć list motywacyjny, zawierający następujące informacje:

1. uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie na seminarium o tematyce będącej jego przedmiotem i opisanej w katalogu

2. wstępny zarys pracy: punkt wyjścia, inspiracje, przedmiot zainteresowań, pytania, metody, zastosowania

3. zainteresowania pozapsychologiczne

4. doświadczenia praktyczne (staże, wolontariaty, udział w projektach)

5. średnia ocen ze studiów

6. ocena z metodologii 2 (oraz Wybranych zagadnień z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej, jeśli kurs został już zrealizowany)

Zgłoszenia proszę kierować: drogą elektroniczną na adres: m.opoczynska-morasiewicz@uj.edu.pl, i upopoczy@gmail.com

Stosowne dokumenty proszę przesłać na wskazane adresy w terminie przewidzianym przez regulamin zapisów na kursy z katalogu 2020/2021. Zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane.

Limit przyjęć w roku akademickim 2020/21: od 8 osób-16 osób

 

Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz