Przejdź do głównej treści

Spotkanie informacyjne "Psychologia Trzeciego Wieku"

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości udziału w projekcie edukacyjnym "Psychologia Trzeciego Wieku - program rozwoju kompetencji studentek i studentów psychologii w zakresie opieki nad osobami starszymi"

Serdecznie zapraszamy studentki i studentów obecnego III roku na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości udziału w projekcie edukacyjnym "Psychologia Trzeciego Wieku - program rozwoju kompetencji studentek i studentów psychologii w zakresie opieki nad osobami starszymi". Spotkanie odbędzie się w Instytucie Psychologii, 13 czerwca b.r. o godz. 18.30, sala 0.01. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są tutaj