Przejdź do głównej treści

Ścieżka specjalizacyjna „Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia”

Ścieżka specjalizacyjna „Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia”

Informacja dla kandydatów na ścieżkę specjalizacyjną „Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia”

Osoby zainteresowane realizacją ścieżki „Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia” proszone są o przesłanie do dnia 18 czerwca b.r. maila na adres atata@apple.phils.uj.edu.pl,  z następującymi informacjami:

- ocena z kursu Psychologia zaburzeń

- ocena z kursu Diagnoza psychologiczna

- średnią ocen ze studiów (ważoną)

Mail proszę zatytułować „REKRUTACJA NA ŚCIEŻKĘ”.

Opiekun ścieżki dr Agata Blaut.