Przejdź do głównej treści

List otwarty pracowników, studentów i doktorantów Instytutu Psychologii UJ przeciw dyskryminacji

Zachęcamy do poparcia listu otwartego pracowników, studentów i doktorantów Instytutu Psychologii UJ przeciw dyskryminacji

Zachęcamy do poparcia listu otwartego pracowników, studentów i doktorantów Instytutu Psychologii UJ przeciw dyskryminacji

My, niżej podpisani, pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Psychologii UJ, zdecydowanie sprzeciwiamy się poglądom wyrażonym przez prof. Piotra Nowaka w artykule pt. „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe?”. Opublikowany w „Rzeczpospolitej” tekst postulujący usunięcie z uczelni osób „niezrównoważonych psychicznie” obnaża brak podstawowej wiedzy autora na temat źródeł, przebiegu i objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz chorób psychicznych. Za naganne uważamy wyrastające ze stereotypów i uprzedzeń nawoływanie do dyskryminacji niepełnosprawnych studentów. Szerzenie takich poglądów uznajemy za niebezpieczne i szkodliwe społecznie, mając świadomość, że opinie tego typu przysparzają dodatkowych cierpień osobom z zaburzeniami i ich rodzinom, obarczonym codzienną walką z nietolerancją i stygmatyzacją. Jesteśmy przekonani, że osoby z zespołem Aspergera lub innymi dysfunkcjami są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, w tym także społeczności akademickiej, i nierzadko wzbogacają ją swoją ponadprzeciętną wiedzą i umiejętnościami. Jako psychologowie, przyszli psychologowie i pracownicy uniwersytetu nawołujemy do propagowania rzetelnej wiedzy o zaburzeniach rozwojowych i psychicznych, a przede wszystkim do przyjmowania wobec osób zmagających się z tego typu trudnościami postawy opartej na empatii i życzliwości.
https://www.petycjeonline.com/sig…/ips-przeciwdyskryminacji/