Przejdź do głównej treści

Psychologia Trzeciego Wieku – Program rozwoju kompetencji studentek i studentów psychologii w zakresie opieki nad osobami starszymi

Psychologia Trzeciego Wieku – Program rozwoju kompetencji studentek i studentów psychologii w zakresie opieki nad osobami starszymi

Projekt: Psychologia Trzeciego Wieku – Program rozwoju kompetencji studentek i studentów psychologii w zakresie opieki nad osobami starszymi, autorstwa dr hab. Doroty Czyżowskiej i dr Karoliny Byczewskiej-Konieczny, uzyskał dofinansowanie przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju! Gratulujemy! Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji studentek i studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie opieki nad osobami starszymi.

Projekt: Psychologia Trzeciego Wieku – Program rozwoju kompetencji studentek i studentów psychologii w zakresie opieki nad osobami starszymi, autorstwa dr hab. Doroty Czyżowskiej i dr Karoliny Byczewskiej-Konieczny, uzyskał dofinansowanie przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju! Gratulujemy!

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji studentek i studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie opieki nad osobami starszymi. Cel ten odpowiada zapotrzebowaniom rynku na specjalistów w zakresie zdrowia, a także jest adekwatny do potrzeb społecznych w kontekście dynamiki zmian w strukturze wiekowej polskiej populacji.

Projekt będzie realizowany w trzech Modułach: Moduł I - psychologiczna diagnoza specyficznych potrzeb osób starszych, Moduł II - opieka psychologiczna nad osobami starszymi, Moduł III - programy wspomagania osób starszych. Moduły tworzą kompleksowy program rozwoju kompetencji „Psychologia Trzeciego Wieku”. W trakcie realizacji poszczególnych Modułów studentki i studenci będą mogli wziąć udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez specjalistów na co dzień zajmujących się diagnozą i opieką psychologiczną nad osobami starszymi. Udział w projekcie będzie również umożliwiał odbycie wizyt studyjnych w różnych ośrodkach świadczących pomoc osobom starszym.

Efektem uczestnictwa w projekcie będzie podniesienie kompetencji zawodowych studentek i studentów w zakresie diagnozowania specyficznych potrzeb osób starszych (w tym posługiwania się narzędziami diagnostycznymi), udzielania im wsparcia i opracowywania dla nich kompleksowych programów wspomagania. W programie objętych wsparciem zostanie w sumie 60 studentek i studentów.